Khi công ty của bạn bị sở thuế kiểm tra

Nhiều doanh nghiệp rất ngại khi phải va chạm với sở thuế. Đặc biệt khi họ nhận được một cuộc điện thoại hoặc biên bản yêu cầu từ sở thuế, ví dụ biên bản yêu cầu giải thích hoặc xuất trình tài liệu công ty. Lo sợ hậu quả xấu, các bạn thường cung cấp tài liệu theo yêu cầu, mà không kiểm tra xem mình có bắt buộc phải làm như vậy hay không. Trong khi đó, mọi yêu cầu tứ phía cơ quan hành chính của Ba Lan phải có cơ sở pháp lý. Điều này cũng áp dụng cho cơ quan thuế. Dưới đây là một số thông tin hữu ích về cái gọi là “hành động xác định lại” (tiếng Ba Lan “czynności sprawdzające”), tức là hình thức liên hệ phổ biến nhất giữa sở thuế và người nộp thuế.

Newsletter

“Hành động xác định lại” là gì? 

Nhiều doanh nghiệp thường xuyên nhầm “hành động xác định lại” với “kiểm tra thuế” và họ cho rằng mọi liên hệ từ cơ quan thuế, đặc biệt là bằng văn bản, đều là “kiểm tra thuế”. Khi bạn bị “kiểm tra thuế “ cơ quan thuế có quyền hạn rất rộng so với “hành động xác định lại”. 

“Hành động xác định lại” phục vụ cho những việc như sau :

1. kiểm tra hạn nộp kê khai thuế hoặc hạn nộp thuế

2. xác nhận chính thức về việc kê khai thuế có  đúng với thủ tục hay không.

3. xác định trạng thái cần thiết để xác định sự tuân thủ với những tài liệu đã được đệ trình;

4. xác minh các chi phí người nộp thuế đã trả và thu nhập bị đánh thuế hoặc thu nhập chưa được đánh thuế  liên quan đến việc tiết lộ cơ sở đánh thuế đối với những thu nhập không có nguồn gốc ;

5. xác minh dữ liệu và tài liệu được nộp bởi người nộp thuế khi thực hiện đăng ký thuế.

Trong trường hợp kê khai thuế có lỗi hoặc nộp không đúng hạn, sở thuế có quyền yêu cầu bạn giải thích về vấn đề này. Tương tự, trong trường hợp nghi ngờ về nguồn thu nhập của bạn. Các “hành động xác định lại” cũng được thực hiện trong trường hợp xác định đơn đăng ký thuế, cũng như xác minh hợp lệ của các khoản hoàn thuế VAT.

Về cơ bản, trong khuôn khổ “hành động xác đinh lại” sở thuế sẽ  liên hệ với bạn bằng văn bản và yêu cầu giải thích về nguyên nhân họ nghi ngờ, cũng như họ cho bạn thời hạn để cung cấp lời giải thích hoặc giấy tờ. Trong trường hợp bạn không hồi âm khi bị gọi, cơ quán thuế có thể phạt bạn đến 2800 zł.

Lời giải thích không phải là một cuộc phỏng vấn mà bạn có thể gặp trong thủ tục tố tụng thuế. Giải thích trong “hành động xác định lại”  để phục vụ làm rõ các thông tin mà sở thuế đã biết trước chứ không phải cung cấp các thông tin mới.

Cơ quan thuế khá thường xuyên lạm dụng quyền  của mình trong khuôn khổ “hành động xác định lại”.

Điều khác là thủ tục “kiểm tra thuế” (kontrola skarbowa). Trong khuôn khổ “kiểm tra thuế” sở thuế có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và tạo bản sao, yêu cầu xuất trình tài sản, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, phỏng vấn bạn v.v.

Điều đáng lưu ý là việc “kiểm tra thuế” được thực hiện, theo nguyên tách tại trụ sở của doanh nghiệp, trước khi thông báo về ý định “kiểm tra thuế”(không phải lúc nào sở thuế  cũng sẽ thông báo trước). Trong khi đó “hành động xác định lại” không cần phải thông báo trước.

Lời khuyên của LS: Trong trường hợp bạn nhận được yêu cầu từ cơ quan thuế,  bạn  nên đọc cẩn thận nội dung biên bản và kiểm tra xem phạm vi yêu cầu từ phía sở thuế có vượt quá quyền hạn của họ trong khuôn khổ “hành động xác định lại”  hay không.LinkedIn
Facebook