Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh

Mỗi một doanh nhân đều cố gắng định hình cơ chế trong công ty của mình, làm sao cho phép có thu nhập một cách không phức tạp và đồng thời là hiệu quả nhất. Để đạt được mục tiêu này, các cổ đông của công ty cổ phần, bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn thường quyết định chuyển đổi chúng thành công ty hợp danh.

Newsletter

Chuyển đổi thành công ty hợp danh (tiếng BL “Spółka Komandytowa”)

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh ngày càng trở thành phổ biến. Lý do chính mà các chủ nhân doanh nghiệp quyết định thực hiện bước này là vì họ muốn tránh bị „đánh thuế hai lần”, cũng như muốn hạn chế trách nhiệm của một số cổng đông đối với nghĩa vụ xuất phát từ công ty.

Việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh có thể thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là chuyển đổi toàn bộ một công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh. Ở cách thứ hai, đầu tiên cần phải thành lập công ty hợp danh và tiếp theo đưa công ty trách nhiệm hữu hạn vào cấu trúc của công ty hợp danh mới lập. Những thay đổi như vậy sẽ đòi hỏi cổ đông hoàn tất nhiều thủ tục hành chính, trong đó có việc chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi, thông qua nghị quyết của cổ đông về việc chuyển đổi công ty, ký kết hợp đồng thiết lập công ty hợp danh, và cuối cùng – đăng ký công ty hợp danh trên Đăng Ký Tòa Án Quốc Gia (KRS)

Những lợi ích từ việc chuyển đổi

Một trong những lợi ích chính của việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh là – như đã nêu trên – nhằm tránh bị „đánh thuế hai lần”. Công ty trách nhiệm hữu hạn là dạng công ty chịu thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho pháp nhân (CIT), và ngoài ra các cổ đông của công ty còn phải trả thêm thuế cổ tức khi đã được chia cổ tức và những thuế khác từ lợi nhuận mà công ty đã đạt được. Trái ngược với tình huống đó, trong trường hợp công ty hợp danh, các cổ đông chỉ cần trả thuế thu nhập của công ty. Sự khác biệt trong vấn đề trả thuế này cho phép các thành viên công ty hợp danh miễn nghĩa vụ phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (CIT), do đó ảnh hưởng tích cực tới khoản tiền thù lao của họ.

Đáng lưu ý rằng, công ty hợp danh khác so với công ty trách nhiệm hữu hạn về mức độ hình thức hóa, trong đó bao gồm khả năng chia trả lợi nhuận trong năm tài chính hoặc không cần thực hiện thanh lý công ty sau khi kết thúc hoạt động. Ngoài ra, tính chất cá nhân của công ty hợp danh thường xác định sự ảnh hưởng trực tiếp lớn hơn của các cổ đông tới số phận công ty so với trường hợp các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Một ưu điểm nữa của việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh là khả năng bảo vệ tài sản của một số cổ đông. Trong công ty hơp danh có hai loại cổ đông: „komandytariusz” và „komplementariusz”. Komplementariusz là dạng cổ đông chịu trách nhiệm về công ty bằng toàn bộ tài sản của họ, trái ngược với komandytariusz, là thành viên mà trong hợp đồng được xác định một khoản tiền tối đa, tới mức tiền tối đa đó, các thành viên komandytariusz sẽ chịu trách nhiệm thua lỗ của công ty.

Tóm lại, vì những lí do nêu trên, việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh sẽ nẩy sinh nghĩa vụ thực hiện một số thủ tục hành chính, thế nhưng công sức bỏ ra để hoàn thành việc này trong một thời gian, chắc chắn sẽ được bù đắp nhờ khả năng tiết kiệm tài chính cho công ty, thông qua những nguyên tắc đánh thuế cổ đông có lợi ích hơn và hạn chế trách nhiệm của họ.


Czytaj również: Tại sao giấy tờ bạn ra lâu như vậy?
LinkedIn
Facebook