Wiążąca Informacja Stawkowa, czyli WIS od dnia 1 czerwca 2019

Projekt zmian w ustawie o VAT oraz w ordynacji podatkowej powinien niedługo znaleźć się w Sejmie. Celem nowelizacji jest uporządkowanie i uproszczenie systemu obniżonych stawek VAT, a także wprowadzenie Wiążących Informacji Stawkowych.

Newsletter

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2019 roku

PKWiU 2008 – czyli prawie same problemy

Obecny system identyfikacji towarów i usług pod kątem stawek VAT oparty jest na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293), potocznie określanym PKWiU 2008. Lata doświadczeń pokazały, że jest on nieefektywny, rodzi wiele wątpliwości, a przedsiębiorcy nie mogą czuć się z nim bezpiecznie, gdyż to wyłącznie na nich spoczywa obowiązek dokonania prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego, a co za tym idzie ustalenia, czy dany towar bądź usługa korzystają z obniżonej stawki VAT.

Niestety, pomimo istniejącej dzisiaj możliwości wystąpienia o klasyfikację statystyczną do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), opinia taka nie rozstrzyga o stawce podatku na dany towar lub usługę. Co więcej, nie jest ona również formalnie wiążąca dla organów podatkowych w zakresie samej klasyfikacji statystycznej.

Z pomocą nie przychodzą tutaj także organy podatkowe, które w odpowiedzi na wniosek o interpretację indywidualną dotyczącą stawki VAT potrafią uzależnić wydanie rozstrzygnięcia od wskazania właściwej klasyfikacji statystycznej danego towaru lub usługi przez podatnika, przerzucając na niego obowiązek określenia właściwego kodu PKWiU 2008.

WIS – klasyfikacja i stawka VAT

Zgodnie z planem Ministerstwa Finansów, podatnicy mają wkrótce uzyskać możliwość wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Będzie ona zawierać nie tylko wskazanie klasyfikacji danego towaru albo usługi według Nomenklatury scalonej (CN) lub PKWiU 2015, ale również właściwą stawkę VAT. W ramach wniosku o wydanie WIS możliwe będzie można przedstawić m.in. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Wprowadzenie tego rozwiązania to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy w końcu uzyskają możliwość zabezpieczenia się przed kwestionowaniem stosowanych przez nich stawek VAT przez organy podatkowe.

W ostatnich lata wielokrotnie słyszeliśmy o zmianach podejścia skarbówki dotyczących zasad opodatkowania niektórych towarów i usług, jak np. fast foody opodatkowane stawką 8% zamiast 5%, czy też meble do zabudowy (szafy wnękowe) opodatkowane stawką 23% zamiast 8%. Wielokrotnie skutkowało to dla przedsiębiorców koniecznością zapłaty zaległości podatkowych za kilka lat wstecz.

Regularnie wracają też absurdy w opodatkowaniu podobnych towarów, często trzema różnymi stawkami VAT, np. w zależności od składu produktu lub terminu jego przydatności do spożycia (chociażby słynne ostatnio przykłady z pączkami przy okazji Tłustego Czwartku). Nowa matryca stawek VAT, zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji, ma doprowadzić do sytuacji, gdy towary podobne będą podlegać opodatkowaniu tą samą stawką VAT. Jak będzie w praktyce? O tym przekonamy się dopiero, gdy poznamy ostateczną treść nowych przepisów.

Konsultacje społeczne – trochę zmian

Jak wynika z raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu nowelizacji, który został opublikowany w połowie lutego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (link), podatnicy uzyskają także możliwość zwrócenia się z zapytaniem o klasyfikację i stawkę VAT właściwą dla świadczenia kompleksowego. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i może niestety okazać się, że to na podatniku będzie ciążył obowiązek określenia, czy usługa jest kompleksowa i które świadczenie ma charakter wiodący. Niemniej jednak zapowiedź ze strony Ministerstwa Finansów to dobry sygnał dla przedsiębiorców, uwzględniający ich sugestie zgłaszane w ramach konsultacji.

WIS ma wejść w życie nie z dniem 1 kwietnia, jak pierwotnie zakładał projekt, ale z dniem 1 czerwca 2019 roku. Podatnicy uzyskają więc możliwość przygotowania się do nowej matrycy stawek VAT z wyprzedzeniem, a niewątpliwie będzie do czego.

Z treści raportu z konsultacji społecznych wynika, że istotna część zgłoszonych uwag nie została uwzględniona. Dotyczy to chociażby suplementów diety, o których pisaliśmy na naszym blogu kilka miesięcy temu w kontekście stawki VAT na rok 2019 (link). W ramach konsultacji postulowano wyraźne wskazanie dla nich jednej stawki podatkowej na gruncie nowej matrycy. Ministerstwo Finansów nie podzieliło jednak tego poglądu. Należy się spodziewać, że od początku 2020 r. możliwe będzie opodatkowanie suplementów diety stawką podstawową w wysokości 23% lub stawkami obniżonymi, czyli 8% lub 5%, w zależności od charakteru produktu i jego formy.

Jak widać na powyższym przykładzie, nowa matryca stawek VAT nie wyeliminuje wszystkich istniejących wątpliwości i kontrowersji. Z pomocą ma przyjść tutaj jednak Wiążąca Informacja Stawka oraz fakt, że już dzisiaj znamy wstępną wersję nowych przepisów, które mają wejść w życie z początkiem 2020 roku. Daje to podatnikom czas na przeprowadzenie analiz dotyczących produkowanego i sprzedawanego przez nich asortymentu pod kątem właściwych stawek VAT oraz przygotowanie się do nowych regulacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani Wiążącą Informacją Stawkową lub nową matrycą stawek VAT oraz chcieliby przedyskutować nadchodzące zmiany w kontekście działalności swojej firmy, prosimy o kontakt.

Aktualizacja: Dnia 5 marca 2019 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji po konsultacjach społecznych (link).

Aktualizacja: Projekt trafił do Sejmu, ale prace nad nim zostały wstrzymane w trakcie pierwszego czytania.


Czytaj również: Obowiązkowy split payment już wkrótce
LinkedIn
Facebook