Wezwanie do zwrotu dofinansowania z PFRON coraz częściej spotykane

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zintensyfikował działania zmierzające do ściągnięcia od przedsiębiorców nienależnie wypłaconych dofinansowań. Wiąże się to z obowiązkiem zwrotu niejednokrotnie nawet kilkuset tysięcy złotych. Czy przedsiębiorcy mogą bronić się przed tego typu działaniami?

Newsletter

Data dodania: 2 września 2019 r.

Wezwanie do zwrotu

Od pewnego czasu coraz więcej przedsiębiorców otrzymuje od PFRON wezwania do zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Niekiedy wezwania dotyczą kwot nawet w wysokości kilkuset tysięcy złotych, co z punktu widzenia działania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest dość dużym obciążeniem i często wpływa na możliwość dalszego istnienia firmy.

PFRON jako podstawę żądania zwrotu dofinansowania często wskazuje przepis, który dotyczy nieterminowego ponoszenia kosztów płacy pracownika (składki do ZUS). Jeżeli koszty te zostały poniesione z uchybieniem terminu większym niż 14 dni lub w wysokości mniejszej niż 98% kwoty deklarowanej to wówczas miesięczne dofinansowanie nie przysługuje. Oznacza to, że jeśli pracodawca pobrał takie dofinansowanie pomimo niespełnienia warunków ustawowych, to powinien je zwrócić.

Procedura zwrotu zostaje zapoczątkowana poprzez wystosowanie wezwania, w którym PFRON informuje, jaka jest kwota do zwrotu oraz jaka jest podstawa prawna zwrotu. Od daty odebrania wezwania biegnie termin na dokonanie zwrotu, który wynosi 3 miesiące.

Co można zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim należy sprawdzić terminy wpłaty składek do ZUS. Zakład niekiedy błędnie księguje wpłaty, co pozwala na „uratowanie” części miesięcznych dopłat. Warto prześledzić, jakie były daty dokonania przelewu, a jakie daty wykazuje ZUS.

Jeżeli podmiot wezwany dokona zwrotu terminie 3 miesięcy, zgodnie z wezwaniem, może domagać się umorzenia odsetek. Umorzenie jest uznaniowe, jednak praktyka pokazuje, że PFRON często załatwia tego typu wnioski pozytywnie. W razie niedokonania zwrotu w terminie wskazanym w piśmie, wszczynane jest postępowanie administracyjne.

Po wszczęciu postępowania administracyjnego, wobec niedokonania zwrotu w terminie, nie jest możliwe umorzenie odsetek. Strona może jednak wnosić o rozłożenie należności na raty (maksymalnie na 10 lat). W takiej sytuacji, do kwoty zwrotu, doliczana jest dodatkowa opłata określona w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ważne aby taki wniosek był należycie sporządzony i umotywowany, np. względami gospodarczymi lub interesem społecznym.

Jeżeli macie Państwo problemy z PFRON lub otrzymali Państwo wezwanie do zwrotu otrzymanych dofinansowań, pozostajemy do dyspozycji.


Czytaj również: Zmiany w ustawie o VAT w ramach quick fixes
LinkedIn
Facebook