Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?

Po kilkunastu miesiącach stosowania nowej matrycy stawek VAT wiemy coraz więcej na temat praktyki stosowania jej przez organy podatkowe. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak problemy z prawidłowym określeniem właściwej stawki VAT dla suplementów diety. Wynika to m.in. z braku bezpośredniego odniesienia do suplementów w nowych przepisach.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

Bị trộm cắp danh tính – phải làm sao?

Hành vi trộm cắp danh tính là hình thức „chiếm đoạt” thông tin cá nhân của người khác, như họ và tên, tên gọi, các số định danh (ví dụ như số PESEL), ngày sinh hoặc địa chỉ, mà người chủ không biết đến cũng như không đồng ý, sử dụng những dữ liệu này nhằm đạt những lợi ích tài sản. Hành vi trộm cắp danh tính có thể là hậu quả cảu việc bị đánh cắp tài liệu, các thông tin xác thực.

Thương lượng lại hợp đồng thuê mặt bằng do COVID-19 có lợi ích

Suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra là một mối đe dọa nghiêm trọng cho nhiều doanh nhân. Vì vậy, có sự cần thiết phải tối ưu hóa các chi phí hoạt động và tìm kiếm các chiến lược kinh doanh mới. Trong bối cảnh này thì một trong những thách thức lớn nhất xuất hiện là việc đàm phán lại các hợp đồng cho thuê mặt bằng, và quan trọng là số tiền thuê cũng như quy tắc tính toán. Một cuộc đàm phán được chuẩn bị trước và tiến hành đúng cách có thể mang lại giải pháp có lợi cho cả hai bên.

Kradzież tożsamości – co dalej?

Kradzież tożsamości, to „przywłaszczenie” cudzych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa, numery identyfikacyjne (np. numer PESEL), data urodzenia lub adresy, bez wiedzy i zgody ich właścicieli oraz wykorzystanie tych danych w celu uzyskania korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości może być np. wynikiem kradzieży dokumentów, poświadczeń.

Podatek od reklamy – nowy projekt ustawy

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt ustawy, która ma wprowadzić dodatkowy podatek (składkę) od reklamy konwencjonalnej oraz reklamy internetowej. W przypadku reklamy konwencjonalnej suplementów diety, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz napojów słodzonych, zastosowanie znajdzie podwyższona stawka.

Odpowiedzialność organu administracji za przewlekłe prowadzenie postępowania

Załatwienie sprawy przez organ czy instytucje może być odbyć się w kilka dni, ale może też trwać przez lata. Dla organów administracji ustawodawca określił konkretne terminy do załatwienia sprawy, lecz nie zawsze są one dotrzymywane. W związku z tym organ administracji może ponieść odpowiedzialność za przewlekłe prowadzenie postępowania.

TẠI SAO BẠN LẠI BỊ TỪ CHỐI GIẤY TỜ? PHẦN 4: SỞ NGOẠI KIỀU NGHI NGỜ “CÔNG TY MA”

Theo điều 117a: - luật người nước ngoài. Sở ngoại kiều có thể từ chối cấp giấy phép lao động và tạm trú nếu công ty thuê người nước ngoài làm việc không có tài chính hoặc không có nguồn thu nhập cần thiết để chi trả cho người nước ngoài và trên thực tế công ty không hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là công ty đã bị treo/bị xóa khỏi danh sách đăng ký kinh doanh hoặc công ty đang trong quy trình thanh lý tài sản.

Zatory płatnicze – obowiązek składania oświadczeń przez dużych przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. ustawowe terminy płatności oraz nakładają obowiązek składania oświadczeń o swoim statusie przez dużych przedsiębiorców. Co ważne, brak przestrzegania nowych regulacji wiąże się z sankcjami.

Opłata od reklamy suplementów diety oraz opłata od napojów słodzonych

W dniu 20 grudnia 2019 r. opublikowany został projekt ustawy nakładającej dodatkowe opłaty m.in. na reklamę suplementów diety, a także na napoje zawierające substancje o właściwościach słodzących lub aktywnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu przygotowanego przez Ministra Zdrowia, celem ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Ma ona wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

БДО – новые обязательства предпринимателей в связи с управлением отходами

Управление отходами является все более строго регулируемым вопросом в бизнесе предпринимателей. Предприниматели, являющиеся производителями или держателями отходов, к концу 2019 года обязаны зарегистрироваться в регистре БДО. Какие предприниматели обязаны провести процесс регистрации и какие ещё обязательства их касаются?

Nowe JPK_VAT coraz bliżej

Już w 2020 r. podatnicy rozpoczną wysyłanie nowych, rozszerzonych struktur JPK_VAT, które w praktyce zastąpią również deklaracje składane miesięcznie i kwartalnie. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju określa zakres danych, które powinny zawierać nowe struktury JPK_VAT7M oraz JPK_VAT7K. Niestety, wiążą się one z nowymi obowiązkami po stronie przedsiębiorców, obejmującymi m.in. oznaczanie transakcji.

BDO – nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z gospodarką odpadami

Gospodarka odpadami jest kwestią coraz ściślej regulowaną prawnie w ramach działalności przedsiębiorców. Na przedsiębiorcach, którzy są wytwórcami bądź posiadaczami odpadów spoczywa obowiązek dokonania wpisu w Rejestrze BDO, co należy uczynić do końca 2019 roku. Którzy przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonania wspomnianego wpisu oraz jakie inne obowiązki na nich spoczywają?

Ulga na złe długi na gruncie CIT oraz PIT już od 2020 roku

Już od dnia 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać ulga na złe długi w podatku dochodowym. Pozwoli ona przedsiębiorcom na zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę nieuregulowanych należności. Jednocześnie, nowe przepisy wymuszą na dłużnikach zwiększanie podstawy opodatkowania z tytułu nieuregulowanych zobowiązań. Będą one obowiązywać zarówno na gruncie ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT.

Mikrorachunek podatkowy – Ministerstwo Finansów udostępniło generator

Na stronach Ministerstwa Finansów udostępniony został generator mikrorachunku podatkowego, który pozwala na uzyskanie przez podatników i płatników ich indywidualnego rachunku podatkowego. Za jego pomocą, już od dnia 1 stycznia 2020 r., będą dokonywane wpłaty należności z tytułu niektórych podatków oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Wiążące Informacje Stawkowe – już można złożyć wniosek o WIS

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wprowadzająca długo oczekiwane Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Pozwalają one potwierdzić klasyfikację danego towaru bądź usługi, a także właściwą w danym przypadku stawkę VAT oraz zabezpieczyć przedsiębiorcę przed jej kwestionowaniem przez właściwe organy podatkowe.

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty hợp danh

Mỗi một doanh nhân đều cố gắng định hình cơ chế trong công ty của mình, làm sao cho phép có thu nhập một cách không phức tạp và đồng thời là hiệu quả nhất. Để đạt được mục tiêu này, các cổ đông của công ty cổ phần, bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn thường quyết định chuyển đổi chúng thành công ty hợp danh.

Eksport towarów – ważny wyrok TSUE

Dnia 17 października 2019 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący warunków stosowania stawki VAT 0% dla eksportu towarów (sprawa C-653/18, Unitel Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie). Daje on szanse na odzyskanie VAT przez podatników, którym odmówiono prawa do zastosowania stawki VAT 0% z powodu nieprawidłowości po stronie nabywców towarów.

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

Od dnia 13 października 2019 r. działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „CRBR” lub „Rejestr”), który ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Kogo dotyczą nowe przepisy oraz jakie obowiązki wynikają z pojawienia się CRBR?

Tại sao giấy tờ bạn ra lâu như vậy?

Nhiều bạn thắc mắc tại sao giấy tờ hiện tại phải đợi lâu như vậy, dù trước thời hạn ra thẻ là khoảng 3 tháng. Hiện tượng này diễn ra do những người xin cứ trú/lao động “quá tải” so với người tiếp nhận hồ sơ. Trong năm 2014 tổng số lượng người đệ đên xin lao động là 46.900 và số lượng này đã được tăng lên 366.800 vào năm 2018!

Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT. Zgodnie z założeniami, ma ona uporządkować oraz uprościć system stawek VAT, przyczyniając się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jak będą opodatkowane suplementy diety? W praktyce zastosowanie mogą znaleźć aż trzy stawki VAT, w zależności od konkretnego wyrobu.

Niższy PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodów już obowiązują

Z dniem 1 października br. weszły w życie zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi stawka PIT została obniżona, przy jednoczesnym podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów. Ustawa wprowadzająca te zmiany zawiera jednak szereg przepisów przejściowych.

Stawka VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne – 8% jeszcze w tym roku

Dnia 11 września br. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o VAT, które będą skutkować obniżeniem stawki VAT do 8% na mikroinstalacje fotowoltaiczne montowane poza budynkami. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami oraz orzecznictwem, w praktyce mogła ona znaleźć zastosowanie jedynie w przypadku montażu instalacji na dachu domu.

Zmiany w opłacie recyklingowej za torby foliowe weszły w życie

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, które rozszerzyły katalog toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, podlegających opłacie recyklingowej. Przedsiębiorców zobowiązano także m.in. do prowadzenia ewidencji liczby wydanych i nabytych toreb na zakupy z tworzyw sztucznych w danym roku kalendarzowym.

Obowiązkowy split payment, nowa matryca stawek VAT oraz WIS już opublikowane

Obowiązkowy split payment będzie obowiązywał od dnia 1 listopada 2019 r., podobnie jak Wiążące Informacje Stawkowe. Nowa matryca stawek VAT wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Ustawa wprowadzającą istotne zmiany na gruncie VAT, po podpisaniu przez Prezydenta, została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Umowa najmu apteki – pięć najczęściej popełnianych błędów, na które warto uważać

Wszelkie niedopatrzenia przy podpisywaniu umowy najmu mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla najemcy. Podstawą jest skonstruowanie poprawnej umowy, która będzie zawierała wszystkie niezbędne elementy wymagane przepisami. Warto również zawrzeć w niej takie zapisy, które zagwarantują najemcy możliwie pełną ochronę.

Wezwanie do zwrotu dofinansowania z PFRON coraz częściej spotykane

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zintensyfikował działania zmierzające do ściągnięcia od przedsiębiorców nienależnie wypłaconych dofinansowań. Wiąże się to z obowiązkiem zwrotu niejednokrotnie nawet kilkuset tysięcy złotych. Czy przedsiębiorcy mogą bronić się przed tego typu działaniami?

Zmiany w ustawie o VAT w ramach quick fixes

Zmiany na gruncie VAT w zakresie międzynarodowego obrotu towarami coraz bliżej. Rządowy projekty nowelizacji ustawy o VAT implementuje istotne zmiany w Dyrektywie 2006/112/WE dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w tym w ramach magazynów call-off stock i transakcji łańcuchowych. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.

Khi công ty của bạn bị sở thuế kiểm tra

Nhiều doanh nghiệp rất ngại khi phải va chạm với sở thuế. Đặc biệt khi họ nhận được một cuộc điện thoại hoặc biên bản yêu cầu từ sở thuế, ví dụ biên bản yêu cầu giải thích hoặc xuất trình tài liệu công ty. Lo sợ hậu quả xấu, các bạn thường cung cấp tài liệu theo yêu cầu, mà không kiểm tra xem mình có bắt buộc phải làm như vậy hay không. Trong khi đó, mọi yêu cầu tứ phía cơ quan hành chính của Ba Lan phải có cơ sở pháp lý. Điều này cũng áp dụng cho cơ quan thuế. Dưới đây là một số thông tin hữu ích về cái gọi là “hành động xác định lại” (tiếng Ba Lan “czynności sprawdzające”), tức là hình thức liên hệ phổ biến nhất giữa sở thuế và người nộp thuế.

Działalność B+R w branży IT

W ostatnim czasie pojawiło się dużo wątpliwości dotyczących pojęcia działalności badawczo-rozwojowej w branży IT. Dotyczy to w szczególności programistów oraz firm, które chciałyby korzystać z IP Box i opodatkowania swoich dochodów stawką podatku w wysokości 5%. Pomóc w tym zakresie mogą interpretacje wydane w kontekście przepisów dotyczących ulgi B+R, która weszła w życie kilka lat temu.

Od 1 stycznia 2020 r. faktura tylko do paragonu z NIP nabywcy

Już wkrótce sprzedawca wystawi fakturę do paragonu fiskalnego jedynie wówczas, gdy będzie on zawierał NIP nabywcy. Zmiana w ustawie o VAT ma pozwolić na eliminację procederu wykorzystywania faktur wystawianych na podstawie paragonów pozostawionych przez innych klientów. Naruszenie nowych regulacji będzie skutkować poważnymi sankcjami.

Termin na złożenie oświadczenia w sprawie cen prądu został wydłużony

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która wydłuża do dnia 13 sierpnia br. termin na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek potwierdzających przynależność do grupy odbiorców końcowych uprawnionych do obniżonych cen.

Oświadczenie w sprawie cen prądu należy złożyć do dnia 27 lipca br.

Od dnia 29 czerwca 2019 r. obowiązuje ustawa zmieniająca tzw. ustawę o cenach prądu. Na mocy tej ustawy ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, mikro i małych przedsiębiorstw, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w 2019 r. zostaną dostosowane do poziomu z dnia 30 czerwca 2018 r.

IP Box, czyli 5% podatku od dochodów z praw własności intelektualnej

Wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. stawka podatku dochodowego w wysokości 5% znajduje zastosowanie do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. Preferencyjnym opodatkowaniem można objąć m.in. dochody z praw autorskich do oprogramowania, czy też prawa z rejestracji produktu leczniczego lub patentu.

Zmiany w Prawie farmaceutycznym – tym razem na plus?

W dniu 11 lipca br. Premier Mateusz Morawiecki przekazał do Sejmu projekt zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne (PF). Zmiany dotyczą między innymi kontrowersyjnego art. 86a ww. ustawy, który został znowelizowany z dniem 6 czerwca. Jakie są jego podstawowe założenia?

Samozatrudnienie ze stawką liniową 19% – korzystna interpretacja

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych dotyczących opodatkowania dochodów z tytułu samozatrudnienia osoby świadczącej usługi na rzecz jednego kontrahenta, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jest to działalność gospodarcza, która uprawnia przedsiębiorcę do stosowania stawki liniowej podatku w wysokości 19%.

Obowiązkowy split payment już w Sejmie

Dnia 9 lipca br. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla niektórych transakcji. Zgodnie z założeniami, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r., a więc czasu na przygotowanie się do zmian będzie bardzo mało.

Warto przygotować się do skorzystania z ulgi B+R za rok 2019

Wiele firm nadal nie korzysta z ulgi na badania i rozwój, pomimo istnienia takiej możliwości. Działalność badawczo-rozwojowa często bywa mylnie postrzegana jako skomplikowane procesy nastawione na innowacyjność w skali europejskiej lub światowej. Tymczasem, aby skorzystać z ulgi B+R wystarczy już prowadzenie prac np. nad nową lub ulepszoną recepturą produktu, nad nową funkcjonalnością oprogramowania, czy też nad prototypem maszyny.

Wiążące Informacje Stawkowe – czy to koniec problemów z ustalaniem stawek VAT?

Prace nad zamrożonym przez kilka miesięcy projektem ustawy wprowadzającej tzw. nową matrycę stawek VAT oraz Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) ruszyły dalej. Po zakończonym pierwszym czytaniu, w dniu 3 lipca 2019 r., projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Jest on ważny nie tylko z punktu widzenia nowej matrycy stawek VAT, ale również pod kątem stosowania split payment.

Podatek u źródła (WHT) – projekt objaśnień

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w sprawie nowych zasad poboru podatku u źródła, które zaczną ostatecznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2019 roku. Warto już dzisiaj zapoznać się z ich treścią, między innymi z uwagi na fakt, że nie powinny one ulec zmianom na niekorzyść adresatów przepisów z zakresu podatku u źródła.

Zmiany w przekazywaniu leków na rzecz DPS

Głównym celem ostatnich zmian w Prawie farmaceutycznym jest ograniczenie nielegalnego wywozu leków. Znowelizowane przepisy mogą doprowadzić do zbytniego utrudnienia dostępu do leków dla osób, które przebywają w domach opieki społecznej (DPS).

Transakcje łańcuchowe – zmiany od dnia
1 stycznia 2020

Ujednolicenie rozliczania transakcji łańcuchowych w całej UE, w ramach tzw. quick fixes, jest jednym z elementów mających uporządkować zasady rozliczania transakcji transgranicznych. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w dokumentacji WDT od 1 stycznia 2020

Ujednolicenie zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w całej UE, w ramach tzw. quick fixes, ma uporządkować zasady rozliczania transakcji transgranicznych. Zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2020 r.

Obowiązkowy split payment już od 1 września 2019 r.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obowiązkowy split payment na wybrane towary i usługi (mechanizm podzielonej płatności na gruncie VAT) ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

Biała lista podatników VAT – ważne zmiany od dnia 1 stycznia 2020 r.

Sejm uchwalił przepisy wprowadzające tzw. białą listę podatników VAT. Ma ona zawierać informacje o statusie podatników oraz o zgłoszonych przez nich rachunkach. Zapłata na niezgłoszony rachunek będzie mieć istotne konsekwencje.

Suplementy diety – planowane zmiany regulacji

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym pracują nad zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie regulacji dotyczących suplementów diety. Mogą one utrudnić wprowadzanie suplementów do obrotu.

Ulga B+R jednak dla producentów oprogramowania

W 2018 roku pojawiły się wątpliwości, czy producenci oprogramowania mogą korzystać z ulgi na badania i rozwój (ulga B+R) na gruncie CIT w związku z prowadzoną przez nich działalnością badawczo-rozwojową.

Leasing samochodu odliczenie w 2019 roku

Zmiany w zasadach odliczania kosztów związanych z leasingiem samochodów, które weszły w życie od 2019 r. nadal budzą wątpliwości. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydanie objaśnień w tym zakresie, co potwierdza istotność problemów.

Wiążąca Informacja Stawkowa, czyli WIS od dnia 1 czerwca 2019

Projekt zmian w ustawie o VAT oraz w ordynacji podatkowej powinien niedługo znaleźć się w Sejmie. Celem nowelizacji jest uporządkowanie i uproszczenie systemu obniżonych stawek VAT, a także wprowadzenie Wiążących Informacji Stawkowych.

Obowiązkowy split payment już wkrótce

Opublikowany projekt decyzji Komisji Europejskiej pozwalającej Polsce na obowiązkowy split payment (podzielona płatność) dla niektórych transakcji zakłada możliwość jego wprowadzenia już od 1 marca br. Katalog towarów i usług zawiera aż 152 pozycje.

Kopia certyfikatu rezydencji od 2019

Z początkiem 2019 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła. Do udokumentowania siedziby kontrahenta dla celów podatkowych, w niektórych przypadkach, może teraz posłużyć kopia certyfikatu rezydencji.

Interpretacja ogólna w sprawie k.u.p. 50%

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt interpretacji w sprawie 50% k.u.p. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Sprawdź swój kredyt we frankach!

Od dłuższego czasu głośnym tematem są tzw. kredyty frankowe, czyli kredyty hipoteczne udzielone we frankach szwajcarskich. Nie wszystkie, ale pewna część tych umów, jak się okazało, zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Niekiedy prowadzić może to nawet do nieważności całej umowy kredytowej.

VAT na suplementy w 2019 roku bez zmian

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadane na początek 2019 r. zmiany dotyczące stawki VAT na suplementy diety nie wejdą w życie, a przy ich klasyfikacji dla celów VAT nadal będziemy posługiwać się PKWiU 2008.