Podatek od reklamy – nowy projekt ustawy

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt ustawy, która ma wprowadzić dodatkowy podatek (składkę) od reklamy konwencjonalnej oraz reklamy internetowej. W przypadku reklamy konwencjonalnej suplementów diety, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz napojów słodzonych, zastosowanie znajdzie podwyższona stawka.

Newsletter

Data dodania: 2 lutego 2021 r.

Podatek od reklamy - powrót do pomysłu

Warto przypomnieć, że temat opodatkowania reklamy (wówczas wyłącznie suplementów diety) był już dyskutowany ponad rok temu, przy okazji prac nad ustawą dotyczącą wprowadzenia tzw. opłaty cukrowej (link). Wówczas jednak odstąpiono od tego pomysłu i podatek od reklamy nie znalazł się w treści uchwalonych przepisów.

Projekt nowej ustawy przewiduje wprowadzenie powszechnej składki od reklamy konwencjonalnej oraz od reklamy internetowej. Co szczególnie ważne, reklama konwencjonalna suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz napojów słodzonych (tzw. towary kwalifikowane) będzie podlegać składkom według podwyższonych stawek.

Reklama konwencjonalna

Zgodnie z projektem, w przypadku reklamy konwencjonalnej, obowiązek uiszczania składki mają mieć dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, uzyskujący przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi:
1) nadawania reklamy w telewizji lub radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy ponad kwotę 1 000 000 zł;
2) zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 000 000 zł.

Zgodnie z projektem, źródłami przychodów, które będą stanowić podstawę obliczenia składki są:

1) reklama w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, z wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych;
2) reklama towarów kwalifikowanych w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy;
3) reklama w prasie, wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych;
4) reklama towarów kwalifikowanych w prasie.

Podatek od reklamy na nośnikach, o których mowa w pkt 1-2, ma wynosić zasadniczo 7,5% podstawy obliczenia składki do kwoty 50 000 000 złotych oraz 10% ponad tę kwotę. W przypadku towarów kwalifikowanych ma być to odpowiednio 10% oraz 15%.

W przypadku reklamy w prasie, stawka ma wynosić 2% podstawy obliczenia składki do kwoty 30 000 000 zł oraz 6% ponad tę kwotę. W przypadku towarów kwalifikowanych ma być to odpowiednio 4% oraz 12%.

Reklama internetowa

Projekt ustawy przewiduje także składkę (podatek) od przychodów z reklamy internetowej, w ramach której wyróżniono reklamę profilowaną oraz kontekstową.

Podatek od reklamy (składka) ma być płacony przez podmioty świadczące na terytorium kraju usługi reklamy internetowej pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch warunków:

1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro;

2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 000 000 euro.

Warto zwrócić uwagę, że projekt ustawy definiuje także pojęcie reklamy internetowej świadczonej na terytorium Polski. Zgodnie z tą definicją, mamy z nią do czynienia, jeżeli w momencie odebrania reklamy, w szczególności w momencie jej wyświetlenia lub jej odtworzenia w postaci materiału dźwiękowego lub audiowizualnego, odbiorca przebywa na terytorium kraju. W przypadku braku możliwości określenia miejsca użycia urządzenia przez odbiorcę reklamy (profilowanie, sprzedaż danych), decydujące będzie to, czy przedmiotem bądź częścią przedmiotu usługi będą dane odbiorców mieszkających lub przebywających w Polsce.

Reklamą internetową mają być także wszelkie inne usługi cyfrowe istotne dla skierowania reklamy do odbiorcy, w szczególności:
1) usługi prowadzące do stworzenia profilu reklamowego odbiorcy, w tym usługi analityczne i badające ruch odbiorcy w sieciach telekomunikacyjnych;
2) usługi sprzedaży danych;
3) usługi aukcji reklam i dostępu do mechanizmów giełd reklam.

Nietrudno zauważyć, że płatnikami składki od reklamy internetowej, zgodnie z projektem, będą przede wszystkim największe podmioty o globalnym zasięgu, których obroty przekraczają 750 000 000 euro. W praktyce, jest to próba wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego.

Stawka składki od reklamy internetowej ma wynosić 5%.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Ministerstwo Finansów przekazało obecnie projekt do konsultacji, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Uwagi i opinie można zgłaszać do 16 lutego 2021 roku.

Pełna treść projektu jest dostępna pod tym linkiem.


Czytaj również: Odpowiedzialność organu administracji za przewlekłe prowadzenie postępowania
LinkedIn
Facebook