Od 1 stycznia 2020 r. faktura tylko do paragonu z NIP nabywcy

Już wkrótce sprzedawca wystawi fakturę do paragonu fiskalnego jedynie wówczas, gdy będzie on zawierał NIP nabywcy. Zmiana w ustawie o VAT ma pozwolić na eliminację procederu wykorzystywania faktur wystawianych na podstawie paragonów pozostawionych przez innych klientów. Naruszenie nowych regulacji będzie skutkować poważnymi sankcjami.

Newsletter

Faktura tylko do paragonu z NIP

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy dokumentują sprzedaż paragonami za pomocą kas rejestrujących (zwanych popularnie kasami fiskalnymi) będą mogli wystawić fakturę jedynie do paragonów zawierających NIP nabywcy.

Niestety, nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu tej ustawy, wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tą funkcjonalność. W takim przypadku, nabywca od razu powinien poinformować sprzedawcę o zakupie towaru lub usługi w charakterze podatnika. W przeciwnym wypadku, nie będzie mógł otrzymać faktury na podstawie paragonu bez NIP. 

Co ważne, nowe regulacje nie będą dotyczyć usług taksówek osobowych. Wynika to z braku dostępności na rynku kas rejestrujących dla taksówek (z trzema wyjątkami), które umożliwiałyby umieszczanie NIP na wystawianych paragonach.

Sankcja 100% 

Ustawa nowelizującą przewiduje jednocześnie wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Negatywne konsekwencje będą dotyczyć zarówno sprzedawców, jak i nabywców.

Sprzedawca, który wystawi fakturę z naruszeniem nowych regulacji zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Podobnie nabywca, który w swojej ewidencji VAT ujmie fakturę wystawioną do paragonu fiskalnego nie zawierającego NIP, zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Przepisy przejściowe 

Nowe regulacje nie znajdą zastosowania do sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r. Do tego czasu, zastosowanie będą znajdować dotychczasowe przepisy, a więc nabywca będzie mógł zgłosić żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadchodzącymi zmianami oraz ich wpływem na działalność swojej firmy, pozostajemy do dyspozycji.


Czytaj również: Termin na złożenie oświadczenia w sprawie cen prądu został wydłużony
LinkedIn
Facebook