Obowiązkowy split payment już wkrótce

Opublikowany projekt decyzji Komisji Europejskiej pozwalającej Polsce na obowiązkowy split payment (podzielona płatność) dla niektórych transakcji zakłada możliwość jego wprowadzenia już od 1 marca br. Katalog towarów i usług zawiera aż 152 pozycje.

Newsletter

Wniosek do Komisji Europejskiej

Jeszcze w maju 2018 r., w ramach walki z przestępstwami VAT-owskimi, Polska wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wydanie decyzji pozwalającej na obowiązkowy split payment dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług podatnych na oszustwa na gruncie VAT. Opublikowany w ostatnich dniach projekt decyzji Komisji Europejskiej zakłada, że Polska otrzyma prawo do wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności na 3 lata, tj. od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Założenia mechanizmu

Zgodnie z projektem decyzji:

 • mechanizm obejmie transakcje pomiędzy podatnikami VAT,
 • obowiązkowy split payment będzie dotyczył transakcji wymienionych w załączniku do decyzji (obejmuje 152 pozycje), przede wszystkim tych, które są obecnie w Polsce objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną, a więc tych wymienionych w załącznikach 11 oraz 13 i 14 do ustawy o VAT,
 • jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług będą dokonywane elektronicznym przelewem bankowym, podatek VAT będzie musiał zostać wpłacony na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce.

Analizując ostatni z ww. punktów należy dojść do wniosku, że wprowadzenie split payment w tym kształcie spowoduje konieczność zakładania polskich rachunków bankowych przez podmioty zagraniczne dokonujące transakcji krajowych, obejmujących towary i usługi wskazane w załączniku do decyzji. Jak wynika jednak z projektu decyzji, Polska potwierdziła Komisji Europejskiej, że przedsiębiorcy niemający siedziby w naszym kraju nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego, a samo posiadanie rachunku bankowego w Polsce na potrzeby split payment będzie bezpłatne.

Katalog towarów i usług

W katalogu towarów i usług, które będą podlegały obowiązkowi rozliczania przy zastosowaniu split payment warto zwrócić uwagę na następujące pozycje:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne i kolorowe;
 • elektronika, w tym procesory, komputery, laptopy, telefony, konsole, kamery cyfrowe;
 • odpady, złom i surowce wtórne;
 • paliwa napędowe, oleje;
 • węgiel kamienny i brunatny (lignit), koks, półkoks, a także brykiety;
 • uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • części samochodowe oraz motocyklowe.

Szczegółowy katalog znajduje się w załączniku do projektu decyzji. 

Link do projektu na stronach Komisji Europejskiej w języku polskim.


Czytaj również: Kopia certyfikatu rezydencji od 2019
LinkedIn
Facebook