Niższy PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodów już obowiązują

Z dniem 1 października br. weszły w życie zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi stawka PIT została obniżona, przy jednoczesnym podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów. Ustawa wprowadzająca te zmiany zawiera jednak szereg przepisów przejściowych.

Newsletter

Data dodania: 2 października 2019 r.

Stawka PIT 17%

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o PIT, stawka podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej została obniżona z dniem 1 stycznia 2020 r. o jeden punkt procentowy, z 18% do 17%. Niższa stawka będzie dotyczyć nie tylko dochodów pracowników, ale m.in. również przedsiębiorców rozliczających się według skali. Stawka PIT obejmująca dochody z drugiego przedziału skali podatkowej, czyli ponad kwotę 85 528 złotych, pozostaje bez zmian, na poziomie 32%.

Należy jednak podkreślić, że w oparciu o przepisy przejściowe, stawka 17% znajduje zasadniczo zastosowanie już od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów, które podlegają rozliczeniu przez płatnika.

W przypadku pracowników, którzy chcą aby przy obliczaniu zaliczek, pracodawca zamiast stawki PIT 17% stosował stawkę 17,75% (według której dochody za rok 2019 zostaną efektywnie opodatkowane zgodnie z ustawą zmieniającą), powinni oni złożyć do pracodawców wnioski w tym zakresie.

Treść nowych przepisów wskazuje, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, przy obliczaniu zaliczek na podatek za okres od października do grudnia 2019 r. należy stosować stawkę PIT 17,75%. W ich przypadku kwota zmniejszająca podatek uległa zmianie i od października wynosi 548 zł 30 gr.

Wyższe koszty uzyskania przychodów

Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie także wyższe koszty uzyskania przychodów, które po zmianach wynoszą miesięcznie:

  • 250 złotych - w przypadku pracowników uzyskujących dochody z jednego stosunku służbowego,
  • 300 złotych - w przypadku pracowników dojeżdżających, uzyskujących dochody z jednego stosunku służbowego.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek od października do grudnia 2019 r. płatnicy powinni więc stosować już wyższe kwoty.

Trzeba mieć na uwadze, że nowe regulacje wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego. W konsekwencji, zgodnie z przepisami przejściowymi, koszty uzyskania przychodów za rok 2019 będą mogły wynieść nie więcej niż:

  • 1751 zł 25 gr – w przypadku pracownika uzyskującego dochody z jednego stosunku służbowego,
  • 2626 zł 54 gr - w przypadku pracownika uzyskującego dochody z kilku stosunków służbowych,
  • 2151 zł 54 gr – w przypadku dojeżdżającego pracownika, uzyskującego dochody z jednego stosunku służbowego,
  • 3226 zł 92 gr – w przypadku dojeżdżającego pracownika, uzyskującego dochody z kilku stosunków służbowych.

Pełna treść ustawy wprowadzającej ww. zmiany jest dostępna pod tym linkiem.


Czytaj również: Stawka VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne - 8% jeszcze w tym roku
LinkedIn
Facebook