Mikrorachunek podatkowy – Ministerstwo Finansów udostępniło generator

Na stronach Ministerstwa Finansów udostępniony został generator mikrorachunku podatkowego, który pozwala na uzyskanie przez podatników i płatników ich indywidualnego rachunku podatkowego. Za jego pomocą, już od dnia 1 stycznia 2020 r., będą dokonywane wpłaty należności z tytułu niektórych podatków oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Newsletter

Data dodania: 4 listopada 2019 r.

Indywidualny rachunek podatkowy

Już od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnicy i płatnicy dokonujący płatności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa będą korzystać z indywidualnych rachunków podatkowych. 

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, ma to przyczynić się do wyeliminowania konieczności regulowania zobowiązań na różne rachunki w tym samym urzędzie skarbowym oraz uniknąć każdorazowego ich aktualizowania np. w przypadku zmiany właściwości miejscowej. Zmiany mają wyeliminować te uciążliwości, a także zminimalizować ryzyko nieprawidłowego przekazywania wpłat. 

Właściwe dotychczas numery rachunków do dokonywania wpłat z tytułu PIT, CIT oraz VAT pozostaną aktywne do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Generator mikrorachunku podatkowego

Z końcem października, na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został udostępniony generator mikrorachunku podatkowego, który jest dostępny pod tym linkiem. 

Wykorzystując numer PESEL lub NIP już dzisiaj można sprawdzić, na jaki numer rachunku będzie można dokonywać wpłat PIT, CIT lub VAT od 1 stycznia 2020 r. 

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT właściwy jest numer PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów – NIP.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż może to być próba wyłudzenia.

Weryfikacji mikrorachunku podatkowego można natomiast dokonać także w dowolnym urzędzie skarbowym.


Czytaj również: Wiążące Informacje Stawkowe - już można złożyć wniosek o WIS
LinkedIn
Facebook