Doradztwo podatkowe

Naszym celem jest skuteczne i kompleksowe wspieranie przedsiębiorców w kwestiach podatkowych. Współpraca z doradcą podatkowym oraz znajomość specyfiki działalności Klientów pozwalają na sprawne rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz minimalizację zagrożeń. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość skupienia się na efektywnym prowadzeniu biznesu, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

W ramach usług doradztwa podatkowego udzielamy wsparcia m.in. wspierając Klientów w codziennych zadaniach w formie stałego doradztwa, przygotowujemy opinie prawnopodatkowe, a także obsługujemy postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto pomagamy naszym Klientów w uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych mających na celu zabezpieczenie ich pozycji podatkowej oraz w korzystaniu z dostępnych zachęt podatkowych, takich jak ulga na badania i rozwój, innovation box, czy też wsparcie nowych inwestycji.

Doraźne doradztwo podatkowe

W ramach usług doraźnego doradztwa podatkowego zapewniamy naszym Klientom wsparcie w istotnych dla nich kwestiach związanych z opodatkowaniem VAT, CIT, PIT oraz podatkiem od nieruchomości.

W zależności od potrzeb i charakteru sprawy, udzielamy pomocy w takich formach jak:

 • Opinia prawno-podatkowa
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Analiza lub przygotowanie umów pod kątem skutków podatkowych
 • Sporządzenie odwołania, zażalenia od rozstrzygnięcia organu podatkowego lub ZUS
 • Szkolenia i konsultacje w formie spotkań

Stałe doradztwo podatkowe

W ramach usług stałego doradztwa podatkowego zapewniamy naszym Klientom bieżące wsparcie w codziennych kwestiach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w zakresie opodatkowania VAT, CIT, PIT oraz podatkiem od nieruchomości.

Znajomość specyfiki działalności prowadzonej przez Klienta oraz bieżący kontakt z dedykowanym doradcą umożliwiają sprawne rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz minimalizację ewentualnych zagrożeń.

W przypadku usług stałego doradztwa jesteśmy w stanie aktywnie wspierać naszych Klientów, uwzględniając dotyczące ich zmiany w przepisach prawa podatkowego, a także aktualne tendencje w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych.

W zależności od potrzeb i charakteru sprawy, w przypadku usług stałego doradztwa udzielamy pomocy w takich formach jak:

 • Konsultacje telefoniczne (hotline)
 • Opinia prawno-podatkowa
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Analiza lub przygotowanie umów pod kątem skutków podatkowych
 • Sporządzenie odwołania, zażalenia od rozstrzygnięcia organu podatkowego lub ZUS
 • Szkolenia i konsultacje w formie spotkań
Jakub Makarewicz

Jakub Makarewicz