Aktualności

Nowa matryca VAT - jaka stawka na suplementy diety?

Po kilkunastu miesiącach stosowania nowej matrycy stawek VAT wiemy coraz więcej na temat praktyki stosowania jej przez organy podatkowe. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak problemy z prawidłowym określeniem właściwej stawki VAT dla suplementów diety. Wynika to m.in. z braku bezpośredniego odniesienia do suplementów w nowych przepisach.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

Kradzież tożsamości – co dalej?

Kradzież tożsamości, to „przywłaszczenie” cudzych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa, numery identyfikacyjne (np. numer PESEL), data urodzenia lub adresy, bez wiedzy i zgody ich właścicieli oraz wykorzystanie tych danych w celu uzyskania korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości może być np. wynikiem kradzieży dokumentów, poświadczeń.

Podatek od reklamy - nowy projekt ustawy

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt ustawy, która ma wprowadzić dodatkowy podatek (składkę) od reklamy konwencjonalnej oraz reklamy internetowej. W przypadku reklamy konwencjonalnej suplementów diety, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz napojów słodzonych, zastosowanie znajdzie podwyższona stawka.

Odpowiedzialność organu administracji za przewlekłe prowadzenie postępowania

Załatwienie sprawy przez organ czy instytucje może być odbyć się w kilka dni, ale może też trwać przez lata. Dla organów administracji ustawodawca określił konkretne terminy do załatwienia sprawy, lecz nie zawsze są one dotrzymywane. W związku z tym organ administracji może ponieść odpowiedzialność za przewlekłe prowadzenie postępowania.

Zatory płatnicze - obowiązek składania oświadczeń przez dużych przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. ustawowe terminy płatności oraz nakładają obowiązek składania oświadczeń o swoim statusie przez dużych przedsiębiorców. Co ważne, brak przestrzegania nowych regulacji wiąże się z sankcjami.

Opłata od reklamy suplementów diety oraz opłata od napojów słodzonych

W dniu 20 grudnia 2019 r. opublikowany został projekt ustawy nakładającej dodatkowe opłaty m.in. na reklamę suplementów diety, a także na napoje zawierające substancje o właściwościach słodzących lub aktywnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu przygotowanego przez Ministra Zdrowia, celem ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Ma ona wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Nowe JPK_VAT coraz bliżej

Już w 2020 r. podatnicy rozpoczną wysyłanie nowych, rozszerzonych struktur JPK_VAT, które w praktyce zastąpią również deklaracje składane miesięcznie i kwartalnie. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju określa zakres danych, które powinny zawierać nowe struktury JPK_VAT7M oraz JPK_VAT7K. Niestety, wiążą się one z nowymi obowiązkami po stronie przedsiębiorców, obejmującymi m.in. oznaczanie transakcji.

BDO – nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z gospodarką odpadami

Gospodarka odpadami jest kwestią coraz ściślej regulowaną prawnie w ramach działalności przedsiębiorców. Na przedsiębiorcach, którzy są wytwórcami bądź posiadaczami odpadów spoczywa obowiązek dokonania wpisu w Rejestrze BDO, co należy uczynić do końca 2019 roku. Którzy przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonania wspomnianego wpisu oraz jakie inne obowiązki na nich spoczywają?

O nas

DMP LEGAL

Jeśli trudzisz się z :

  • NIEUCZCIWYM DŁUŻNIKIEM LUB KONKURENTEM
  • SPOREM ZE SWOIM PRACOWNIKIEM LUB PRACODAWCĄ
  • KONTROLĄ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ, SANITARNEJ, HANDLOWEJ
  • POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM
  • ZARZĄDZANIEM WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ
  • SPORZĄDZENIEM WAŻNEJ UMOWY

Zasięgnij porady specjalistów

Kancelaria DMP LEGAL to zespół adwokatów, doradców podatkowych, który oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Świadczymy usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Patrzymy na całość przedstawionego nam problemu, zapewniając kompleksowe wsparcie.

Zakres usług

Kliknij na wybraną kategorię aby dowiedzieć się więcej.

Prawo

Prawo farmaceutyczne

Zapewniamy bieżącą obsługę aptek indywidualnych i sieci
aptecznych. Prowadzimy postępowania w przedmiocie zakazu
reklamy aptek oraz odwróconego łańcucha dystrybucji.
Reprezentujemy farmaceutów przed właściwymi izbami
aptekarskimi. Oferujemy także asystę podczas kontroli aptek
przez WIF i NFZ. W zakresie naszej praktyki znajduje się
także obsługa prawna Pośredników w Obrocie Produktami
Leczniczymi oraz hurtowni farmaceutycznych. Przeprowadzamy
analizę zgodności prowadzonej działalności z wymogami Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej oraz przygotowujemy niezbędną
dokumentację.

Prawo żywieniowe

Przygotowujemy opinie prawne w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego żywnością,
w tym w szczególności żywnością pochodzenia zwierzęcego. Doradzamy w zakresie obrotu kosmetykami
oraz suplementami diety. Reprezentujemy klientów przed organami inspekcji sanitarnej.

Prawo migracyjne

Reprezentujemy cudzoziemców i ich pracodawców
w postępowaniach przed odpowiednimi organami w sprawach
z zakresu legalizacji pobytu oraz pracy na terytorium RP.
Pomożemy napisać odwołanie od negatywnej decyzji
odmawiającej cudzoziemcowi wydania zezwolenia na pobyt
czasowy do organu II instancji. Reprezentujemy naszych
klientów w postępowaniach przed sądami admiracyjnymi
oraz przed odpowiednim konsulem RP w sprawach wizowych.
Oferujemy nasze wsparcie również przy kontrolach
legalności zatrudnienia w siedzibie pracodawcy lub
podczas przesłuchań przed Strażą Graniczną w postępowaniach
deportacyjnych.

Prawo pracy

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych i negocjacjach z pracownikami.
Optymalizujemy uregulowania w zakresie czasu pracy oraz doradzamy w zakresie elastycznych
form zatrudnienia. Przeprowadzamy audyty pracownicze celem wykrycia nieprawidłowości
w organizacji pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
regulaminy premiowania i nagradzania. Optymalizujemy wydatki związane z PFRON i Zakładowym
Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zapewniamy reprezentację w sporach zbiorowych.

Windykacja należności

Reprezentujemy klientów przez w toku całego procesu windykacyjnego na etapie przedsądowym,
sądowym i egzekucyjnym. Dzięki współpracy z zaufanymi komornikami, osiągamy wysoki wskaźnik
odzyskiwanych należności.

Obsługa korporacyjna

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek. Obsługujemy zmiany w organach
zarządzających i nadzorczych, przeprowadzamy podwyższenia i obniżenia kapitału, łączymy
i przekształcamy spółki osobowe i handlowe, pomagamy w przekształceniu spółek cywilnych
i jednoosobowych działalności gospodarczych. Oferujemy również obsługę w zakresie obowiązkowej
sprawozdawczości w KRS.

Fuzje i przejęcia

Obsługujemy transakcję zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych oraz przeniesienia
praw i obowiązków w spółkach osobowych. Przygotowujemy dogłębną analizę prawną i podatkową
planowanych działań. Przeprowadzamy badania prawne oraz rewizje finansowe spółek (due dilligence).
Projektujemy umowy przedwstępne oraz umowy inwestycyjne.

Spory sądowe

Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach przedsądowych. Analizujemy i opiniujemy projekty
ugód sądowych i pozasądowych.

Prawo umów

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów. Doradzamy w zakresie tworzenia ogólnych warunków
umów, jak i w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych. Wskazujemy na potencjalne
ryzyka, oferujemy asystę prawną podczas negocjacji.

Inne

Jeśli masz jakikolwiek problem prawny i chciałbyś go skonsultować, skontaktuj się z nami.

USŁUGI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

ELASTYCZNOŚĆ

Oferujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Jesteśmy dostępni wtedy, kiedy nasi Klienci potrzebują pomocy prawnej.

PRZYSTĘPNOŚĆ

Naszym celem jest udzielenie prostych i zrozumiałych odpowiedzi. Unikamy niezrozumiałych konstrukcji zdań, skomplikowanych wywodów prawniczych oraz niepotrzebnego cytowania przepisów. Nie musisz być prawnikiem, żeby nas zrozumieć.

ZROZUMIENIE

Na przedstawiane przez klientów problemy patrzymy jak przedsiębiorcy, gdyż sami nimi jesteśmy. Nie tworzymy sztucznych problemów i nie wikłamy się w nieefektywne spory. Zdajemy sobie sprawę, że w działalności gospodarczej od prawniczych sporów ważniejsze jest zarabianie pieniędzy.

NASZ ZESPÓŁ

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz osobę.

Adwokat

Partner Zarządzający

Tuan Anh Pham

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie migracyjnym, prawie karnym, jak również szeroko rozumianym prawie administracyjnym. Reprezentuje klientów indywidualnych, a także podmioty gospodarcze w postępowaniach z zakresu prawa migracyjnego przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną, Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz sądami administracyjnymi. Posługuje się biegle językiem polskim, wietnamskim oraz angielskim.

+48 889 087 728

tuan.pham@dmplegal.pl

Wspólnik

Michał Woźniak

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym sieciom aptecznym oraz aptekom indywidualnym. W szczególności specjalizuje się w tematyce zakazu reklamy aptek oraz kwestiach obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu farmaceutycznego. Ponadto zajmuje się prawem mieszkaniowym oraz obsługą wspólnot mieszkaniowych.

+48 515 793 964

michal.wozniak@dmplegal.pl

Adwokat

Konrad Żbikowski

Specjalizuje się w zagadnieniach postępowania cywilnego oraz procedury karnej. Wielokrotnie reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami dyscyplinarnymi. Posiada rozległe doświadczenie w postępowaniach spornych oraz sporach zbiorowych na gruncie prawa pracy. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej.

+48 698 468 181

konrad.zbikowski@dmplegal.pl

Aplikant adwokacki

Aleksandra Fogiel

Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, uzyskane podczas pracy w biurze prawnym spółki akcyjnej. Dysponuje rozległą wiedzą w materii ochrony własności intelektualnej, spraw pracowniczych oraz w obsłudze prawnej branży farmaceutycznej. Zajmuje się również obsługą procesu windykacyjnego oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

+48 533 540 198

aleksandra.fogiel@dmplegal.pl

Doradca podatkowy

Jakub Makarewicz

Jakub jest doradcą podatkowym, a podatkami zawodowo zajmuje się od 2007 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich oraz międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, pracując dla podmiotów m.in. z branży informatycznej, budowlanej, tworzyw sztucznych, logistycznej i energetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz z podatkami dochodowymi, w tym w szczególności w rozwiązaniach wspierających innowacyjność przedsiębiorstw, takich jak ulga B+R. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Komentuje zagadnienia podatkowe m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna.

+48 601 190 020

jakub.makarewicz@dmplegal.pl

Aplikant adwokacki

Magdalena Granoszek

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach postępowania karnego, w szczególności problematyce kradzieży danych osobowych oraz procedurze windykacyjnej. Zajmuje się również prawem migracyjnym - zagadnieniami dotyczącymi legalizacji pobytu.

+48 699 289 551

magdalena.granoszek@dmplegal.pl

Młodszy Prawnik

Martyna Dobkowska

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Ponadto zapewnia merytoryczną pomoc w bieżącej obsłudze prawnej klientów w sprawach dotyczących procesu windykacyjnego, a także dysponuje znajomością materii z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

+48 518 005 558

martyna.dobkowska@dmplegal.pl

Kontakt

DMP LEGAL

DMP Legal Pham Spółka komandytowa

Adres

ul. Janiszowska 14
02-264 Warszawa, Polska

Telefon

+48 22 299 34 28

E-mail

biuro@dmplegal.pl

NIP: 5223184910

REGON: 386298782

KRS: 0000845524

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego poniżej: